ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Πολιτική Απορρήτου Έρευνας της Decipher

Στην FocusVision Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητα των Πελατών Μας και των Πελατών Τους.

«Η FocusVision Worldwide Inc. και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένης της Decipher, KinesisPanel και Revelation, συλλογικά (“FVW”) δεσμεύονται σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας». Για να εξετάσετε την Πολιτική Απορρήτου της FVW παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.focusvision.com/privacy-statement/. Γενικά, η Πολιτική Απορρήτου Έρευνας της FVW διαχειρίζεται τη συλλογή, χρήση, κράτηση και ασφάλιση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από αυτούς που απαντούν στην έρευνα και από άλλους διαδικτυακούς χρήστες. Η FVW δεν αποκαλύπτει καμμία πληροφορία αναγνωριστική προσώπου αυτών που απαντούν στην έρευνα σε τρίτα μέρη, πέραν της ανακοίνωσης των απαντήσεων της έρευνας στους πελάτες της FVW ή όπως απαιτείται από το νόμο ή νομική διαδικασία. Πληροφορία αναγνωριστική προσώπου σημαίνει την πληροφορία εκείνη που σας αποκαλύπτει προσωπικά, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή αρ. κοινωνικής ασφάλισης.

Τί Είδους Πληροφορίες Συλλέγει η FocusVision;

Η FVW συλλέγει ευρεία γκάμα πληροφοριών από τους απαντώντες στην έρευνα βάσει των απαιτήσεων των πελατών μας οι οποίοι ζητούν τις έρευνες. Για παράδειγμα, απαντώντες ενδέχεται να ερωτηθούν να παράσχουν συγκεκριμένες προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες, οικονομικές ή δημογραφικές πληροφορίες, όπως και συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με ποικιλία αγαθών ή υπηρεσιών. Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας είναι τελείως εθελοντικές. Ο απαντών σε έρευνα πρέπει να απαντά μόνο σε όσα ερωτήματα νοιώθει άνετα να απαντήσει και μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση της έρευνας.

Πώς Διαχειρίζεται τις Πληροφορίες Απαντώντων η FocusVision;

Η FVW ανακοινώνει τις πληροφορίες που συνέλεξε μέσα από την έρευνα (δημογρα-φικά στοιχεία, προτιμήσεις, κλπ.) στους πελάτες της. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε εθελοντικά στην έρευνα θα προωθείται στον επίτροπο της έρευνας. Η FVW δεν αποκαλύπτει καμμία πληροφορία αναγνωριστική προσώπου όσων έχουν απαντήσει στην έρευνα σε κανέναν πελάτη ή τρίτο μέρος παρά μόνο στον επίτροπο της έρευνας.

Επίσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ή εσείς παρέχετε:

  • Σε συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της Decipher, Inc., Revelation, Inc. κλπ.)
  • Σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιούμε για τη στήριξη της επιχείρησής μας (οι οποίοι δεσμεύονται με συμβατικές υποχρεώσεις να διασφαλίσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών και να τις χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τις παρέχουμε σ’ αυτούς.)
  • Σε αγοραστή ή άλλο διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, λύσης ή άλλης πώλησης ή μεταφοράς ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της FVW, είτε ως λειτουργούσα επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή συναφούς διαδικασίας στην οποία οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών μας που διατηρεί η FVW είναι ανάμεσα στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  • Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σας ανακοινώνουμε όταν μας παρέχετε τις πληροφορίες.
  • Με τη συγκατάθεσή σας
  • Για τη συμμόρφωσή μας με οποιαδήποτε εντολή δικαστηρίου, νομική ή νόμιμη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική απαίτηση.

Ποιες Επιπλέον Πληροφορίες Συλλέγει η FocusVision από Απαντώντες σε Έρευνα;

Οι διακομιστές (servers) της FVW αναγνωρίζουν το όνομα του τομέα (domain name) του απαντώντα και τις διευθύνσεις IP (αριθμός που αποδίδεται σε υπολογιστές στο Διαδίκτυο.) Στη διαδικασία αυτή δεν αποκαλύπτεται καμμία προσωπική πληροφορία του απαντώντα. Η FVW μπορεί επίσης να συλλέξει ανώνυμα “στοιχεία κυκλοφορίας” τα οποία δεν αποκαλύπτουν προσωπικά τον απαντώντα στην έρευνα, αλλά μπορεί να είναι βοηθητικά για σκοπούς μάρκετιγκ ή για την καλυτέρευση της προσφοράς υπηρεσιών της FVW. Από καιρού εις καιρόν, η FVW μπορεί να χρησιμοποιήσει την καθιερωμένη ιδιότητα των “cookies” ή σημαντικές εφαρμογές του περιηγητή (browser) οι οποίες επιτρέπουν στη FVW να αποθηκεύσει ένα μικρό τμήμα στοιχείων στον υπολογιστή σας σχετικά με τη συνδιαλλαγή σας με την ιστοσελίδα μας. Η FVW δεν τοποθετεί καμμία προσωπικά αναγνωριστική πληροφορία στα cookies, ούτε χρησιμοποιούμε οποιουσδήποτε μηχανισμούς καταγραφής στοιχείων στην ιστοσελίδα μας εκτός από τα cookies. Τα cookies μας βοηθάνε να μαθαίνουμε ποιοι τομείς της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμοι και ποιοι τομείς χρειάζονται καλυτέρευση. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να δεχθείτε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Όμως, αν επιλέξετε να αδρανοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να ελαττωθεί και κάποιες ιδιότητες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν όπως προβλέπεται.

Παιδιά κάτω των 13 Ετών

Οι έρευνές μας δεν προβλέπονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και δε συλλέγουμε πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών εν γνώσει μας. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από παιδί κάτων των 13 ετών χωρίς εξακρίβωση ή γονική συγκατάθεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες από ή περί κάποιου παιδιού κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση παρακάτω.

Ασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων Σας

Η FVW δεσμεύεται να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Εφαρμόζονται τεχνολογίες ασφάλειας και διαδικασίες για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, χρήση ή ανακοίνωση. Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίοι βρίσκονται σε ασφαλισμένες εγκαταστάσεις. Όταν μεταδίδουμε δεδομένα εξαιρετικώς προσωπικά μέσω Διαδικτύου, τα προστατεύουμε μέσω κρυπτογράφησης, όπως είναι το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL). Εάν δίδεται κωδικός πρόσβασης για την προστασία έργων και προσωπικών δεδομένων, είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τον κωδικό αυτό απόρρητο.

Στοιχεία Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR)

Η FocusVision Worldwide, Inc. δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DPAs) και να συμμορφώνεται με τις συμβουλές αυτών των αρχών σε σχέση με στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης. Αναφορικά με οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με αυτή την Πρακτική τα οποία δε μπορούν να επιλυθούν μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες της FocusVision Worldwide, Inc., η ίδια έχει συμφωνήσει να συνεργάζεται με τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών της επιτροπής που έχει θεσμοθετηθεί από τις Ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων πρός επίλυση διαφωνιών συμφώνως προς τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας (Privacy Shield Principles). Η FocusVision υπόκειται επίσης σε εξουσίες έρευνας και επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική εξουσία υπό την Προστασία Ιδιωτικότητας.

Η FocusVision Σέβεται την Προτίμησή σας σε θέματα Προσέλκυσης από Μάρκετιγκ

Η FVW σέβεται τις επιθυμίες απαντώντων να εξαιρούνται της προσέλκυσης από εταιρείες μάρκετιγκ. Για να αφαιρεθείτε από τη λίστα αλληλογραφίας, κάντε απλά κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://survey.focusvision.com/survey/optouts?decLang=greek και υποβάλετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για αφαίρεση. Η FVW Παρέχει Ασφαλιστικές Δικλείδες για την Προστασία των Δεδομένων των Απαντώντων. Η FVW δεσμεύεται να χειρισθεί τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των απαντώντων στην έρευνα με φροντίδα και ακεραιότητα. Η FVW εφαρμόζει πρότυπες πρακτικές ασφάλειας στον τομέα της για να προστατεύσει αυτά τα δεδομένα και στοιχεία. Αλλά, ασχέτως από τους τρόπους προστασίας και προφύλαξης που λαμβάνει η FVW, υπάρχει πάντοτε κίνδυνος να καταλήξουν και χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη σαν αποτέλεσμα συλλογής και μετάδοσης αυτών μέσω του Διαδικτύου.

Πρακτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

H FocusVision Worldwide, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικότητας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικότητας μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ, όπως αυτό καθορίστηκε από το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και φύλαξη προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχα. Η FocusVision Worldwide, Inc. έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι ακολουθεί τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας. Εάν υπάρξει αντίφαση μεταξύ των όρων σε αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας και στις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας, θα υπερισχύουν οι Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Προστασίας Ιδιωτικότητας, και για να δείτε την πιστοποίησή μας, παρακαλούμε επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://www.privacyshield.gov/.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) είναι η αρχή επιβολής με δικαιοδοσία επί της συμμόρφωσης με την Προστασία Ιδιωτικότητας.

Συμμορφούμενη με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ, η FocusVision Worldwide, Inc. δεσμεύεται να επιλύει προβλήματα σχετικά με την ιδιωτικότητά σας και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Άτομα ορμώμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελβετία με ερωτήματα ή καταγγελίες αναφορικά με την πολιτική περί ιδιωτικότητας, πρωτίστως πρέπει να επικοινωνήσουν με την FocusVision Worldwide, Inc. στη διεύθυνση:

Privacy Officer
FocusVision Worldwide, Inc.
1266 East Main Street
Stamford, CT 06902

Η FocusVision Worldwide, Inc. έχει δευσμευθεί επιπλέον να παραπέμπει μη επιλυθείσες καταγγελίες περί ιδιωτικότητας που υπάγονται στις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ σε ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών, με την ονομασία BBB EU PRIVACY SHIELD, τον οποίο διαχειρίζεται το Council of Better Business Bureaus. Αν δε λάβετε έγκαιρη ειδοποίηση περί της καταγγελίας σας ή αν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers για περισσότερες πληροφορίες ή να υποβάλλετε καταγγελία. Αν κάποια καταγγελία δε μπορεί να επιλυθεί από οποιονδήποτε από τους προηγούμενα αναφερθέντες μηχανισμούς, τα άτομα ενδέχεται να δικαιούνται προσφυγής σε διαιτησία δεσμευτικής απόφασης υπό της Eπιτροπής Προστασίας Ιδιωτικότητας ως μηχανισμού προσφυγής έσχατης λύσης.

Πώς Επιλύει Διαφωνίες η FocusVision Σχετικά με την Πρακτική Ιδιωτικότητάς της;

Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με το πώς η FVW χειρίσθηκε τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την FVW αμέσως και αυτή θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια για να αντιμετωπίσει και επιλύσει το θέμα σας.

Πώς Μπορείτε Να Επικοινωνήσετε με τη FVW;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου Έρευνας της Decipher της FVW, τις πρακτικές της FVW αναφορικά με τα δεδομένα απαντώντων στην έρευνα ή αν θέλετε να διαγράψει η FVW τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε ελεύθερα με τη FVW στην παρακάτω διεύθυνση:

7 River Park Place, East Suite 110, Fresno, California 93720

800.923.5523